Vård- och omsorgscollege Gävleborg

Arbetsliv och utbildning i samverkan
inom vård och omsorg!

VO-College Gävleborg är en kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning i länet. Vi jobbar för att säkra kompetensförsörjningen till vård och omsorg. 

Vår vision
Hos arbetsgivare i Vård och omsorgscollege Gävleborg är det attraktivt att arbeta. VO-College Gävleborg ligger i framkant vad gäller hållbart arbetsliv, lärande och utveckling, med fokus på mångfald.

Våra mål
Att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Att kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på Yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens.
Att öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg.

Våra parter
I Gävleborgs län samarbetar samtliga kommuner samt Älvkarleby, Region Gävleborg, privata vårdgivare, Kommunal, Arbetsförmedlingen och kommunala och privata utbildningsanordnare från ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. Vi samarbetar kring kompetens och utbildning inom vård och omsorg där vi tillsammans verkar för ett hållbart arbetsliv och kompetensförsörjning!

Marina Mikkola

Regional processledare Gävleborg
E-post

Lena Lindqvist

Regional ordförande
E-post

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se